Korkolaki muuttui: lainojen korkokatto tuntuvasti alemmas

Syyskuun 2019 alussa Suomen lainamarkkinat kokivat erityisesti korkeakorkoisia kulutusluottoja tarjonneita yhtiöitä ravistelevan muutoksen kun kuluttajansuojalaki muuttui huomattavasti aiempaa tiukemmaksi. Keskeisin muutos oli lainojen ja luottojen nimelliskorolle asetetun korkokaton aleneminen 20 prosenttiin sekä ulottuminen käsittämään myös yli 2 000 euron suuruiset lainat. Muutos on tuntuva, sillä ennen uudistusta korkokatto oli peräti 50 prosenttia.

Yläraja myös muille lainakustannuksille 

Jotta lainantarjoajat eivät yksinkertaisesti vain kiertäisi korkokattoa määrittelemällä lainatuotteilleen aiempaa isompia lainanhoito- ja käsittelykuluja, myös lainojen oheiskulujen kokonaismäärälle asetettiin lakiuudistuksessa aiempaa tiukempia rajoituksia. Syyskuun alusta lähtien uusien myönnettävien lainojen muut lainakustannukset ovat saaneet olla korkeintaan 150 euroa vuodessa. Tämä on ehdoton yläraja; sen lisäksi laki määrää myös, että kulut eivät saa ylittää 0,01 prosenttia luoton kokonaismäärästä tai luottorajasta päivää kohden. Tämä tarkoittaa vuosittaisten kulujen jäävän pienemmissä lainoissa huomattavasti alle 150 euron.

Lainaa ottavien asema ja oikeudet paranivat

Nimensä mukaisesti uudistunut laki on siis parantanut kuluttajansuojaa, sekä kieltämällä kaikkein kalleimmat pikavipit ja kulutusluotot että myös selkiyttämällä lainojen hinnoittelua sen suhteen, mitä kuluja lainaa myöntävät tahot voivat laskea lainakustannuksiksi.

Lainanottajan asema on nykyisin aiempaa parempi myös siksi, että uudistunut laki on selvästi kuluttajan puolella tapauksissa, jossa lainantarjoaja rikkoo laissa määriteltyjä ehtoja koron ja kulujen enimmäismäärille. Laki nimittäin painottaa, että mikäli lainanantaja ei noudata sitä, lainanottajan ei tarvitse maksaa lainasta korkoa tai kustannuksia lainkaan. Yrittämällä kikkailla hinnoittelun suhteen lainanantaja ottaa siis suuren riskin jäädä nuolemaan näppejään.

Ei helpotusta kaikille jo velkakierteessä oleville

Koska lakimuutos ei ulottunut takautuvasti jo aiemmin solmittuihin laina- ja luottosopimuksiin, jo valmiiksi velkakierteeseen ajautuneiden asema ei nykyisin ole välttämättä aiempaa parempi. Helpotusta uudistunut laki tuo jo ennestään veloissa olevalle vain siinä tapauksessa,  että tämä onnistuu kilpailuttamaan itselleen uuden lain piirissä olevan yhdistelmälainan vanhojen, kalliimpien lainojen pois maksamiseen.

Tämä ei todennäköisesti kuitenkaan onnistu yhtä helposti kuin ennen lakimuutosta, sillä pitääkseen toimintansa kannattavana, lainayhtiöt eivät enää myönnä pieniä vakuudettomia lainoja yhtä auliisti kuin ennen. Ja kun uutta lainasopimusta ei saa, velkaantuneen on rahaa tarvitessaan jatkettava luoton nostamista vanhaa, korkeakorkoista kulutusluottosopimustaan käyttäen. Kuluttajansuojan paranemisen lisäksi lakimuutos on siis toisaalta myös rajannut kulutusluottomarkkinoiden asiakaskunnan pienemmäksi. Vakuudettoman lainan saaminen on nykyisin mahdollista pienemmälle joukolle ihmisiä kuin aiemmin.

Lainantarjoajien ja lainatuotteiden kirjo on yksipuolistunut

Koska lainaa myöntävien yhtiöiden on noudatettava uutta lakia tai jäätävä rahoitta, pikalainamarkkinoilla tarjolla olevat tuotteet ovat muuttuneet syyskuun alun jälkeen ehdoiltaan enemmän toisiaan muistuttaviksi. Samalla myös monet pienemmät lainantarjoajat ovat kadonneet markkinoilta todetessaan voitollisen liiketoiminnan tekemisen olevan mahdotonta.

Vaikka erot eri lainojen kesken ovatkin aiempaa pienemmät, lainojen vertailu ja kilpailuttaminen kannattaa yhä. Käyttämällä Axolainan kaltaista luotettavaa, maksutonta lainanvertailupalvelua kilpailutus onnistuu vaivattomasti ja turvallisesti. Lainavertailupalvelun päähyöty on, että sellaisen avulla eri lainojen ehdot saa luettavaksi selkeinä ja yhdenmukaistettuina, niin että niitä on helppo verrata keskenään. Lisäksi lainanvertailijat yleensä tekevät yhteistyötä ainoastaan hyvämaineisten lainanmyöntäjien kanssa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*